Abony Város
Szeretettel köszöntjük Önt Magyarország szívében, Pest Megye déli zugában. Budapesttől mintegy órányi autóútra - a 4. sz. fűútvonalon, Cegléd és Szolnok között - található ez a természeti kincsekben, látnivalókban és programokban gazdag település. Reméljük, megtetszik Önnek Országunk eme kicsiny kis szeglete és kedvet kapnak ahhoz, hogy felkeressenek bennünket, és az itt kínált lehetőségek kellemes kikapcsolódási lehetőséget kínálnak mai felgyorsult világunkban. Kellemes olvasgatást, böngészést kívánunk turisztikai oldalainkon.
Városháza
A Polgármseteri Hivatal épülete 1904-ben épült, Jablonszky Ferenc tervei alapján. Az egyemeletes, eklektikus középület földszinti része megépítését követően hosszú ideig üzleteknek adott helyet, közhivatal csak az emeleti részen működött. A közintézményt a felszabadulás előtt Városházának nevezték (pincéjében akkor börtön volt), 1990-ig Tanácsházaként működött, majd a rendszerváltást követően ismét visszanyerte a Városháza elnevezést.
Városi Termálfürdő
A családias környezetben elhelyezkedő családias kialakítású strand nem csak a helyi lakosság, hanem a környező településekről és messze földről érkező vendégek kedvelt pihenőhelye is. A létesítmény kicsi, de rendkívül hangulatos. Kis- és nagymedence, gyógymedence várja a sportolni, megmártózni, pihenni vágyókat. A Strandfürdő területén elhelyezkedő műemléknek nyilvánított patinás kúriában Egészségmegőrző központ kapott helyet. Súlyfürdő, szauna, fizikoterápiás kezelési lehetőség, gyógymasszázs, pezsgő- és ülőfürdő, gyógymedencék kínálják a gyógyulás és felfrissülés páratlan élményét.
Közösségi Ház
Abony Város Önkormányzata támogatást nyert a Lehetőségeink Fő Tere - Abony Város integrált településközpont fejlesztése című KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú pályázaton az Új Széchenyi Terv keretében. A pályázat részeként épül meg Abony Város Közösségi Háza- Komplex kulturális, oktatási, művészeti központja és ezzel egyidejűleg az új Zeneiskola, amely az Önkormányzat önerős vállalkozása.
Kinizsi Városkapu
Kinizsi Magyar Balázsnak - Mátyás hadvezérének vezértársa volt, akit 1472. május 20-án Budán kelt és Báthory István országbíró előtt kötött megállapodásában Magyar Balázs fiává fogadott. Mivel Weseni (Vezsenyi) László királyi főlovászmester fiú - gyermek nélkül halt meg, így birtokai Vásonkővára, Vázsony és a Külső-Szolnok megyei Abony, Paládics, Tószeg, Bög, Kécske, Kürt, Tas stb. faluk az 1473. január 8-án kiállított szabadalmi adománylevél alapján Magyar Balázs tulajdonába kerültek. Leánya Benigna Kinizsi Pál felesége lett, aki felesége jogán birtokolta a területet. Az egykori Kinizsi hagyományokat ápolva, fenntartva épült meg a Kinizsi Városkapu.
x
Településképi eljárások

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény felhatalmazása és kötelezése alapján Abony Város Önkormányzata a településkép védelméről szóló 28/2017. (XII. 4.) önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: Tkr.) a településkép harmonikus alakításának érdekében településkép érvényesítési eszközöket állapított meg. A Tkr. 31-41. §-aiban jóváhagyásra került, 2018. január 1. napjától hatályos településkép érvényesítési eszközök: a szakmai konzultáció, a településképi vélemény, a településképi bejelentés és a településképi kötelezés.

A szakmai konzultáció Abony Város közigazgatási területén tervezett építési tevékenységek, reklám közzététel, reklámhordozó vagy azt tartó berendezés elhelyezés, valamint építmény rendeltetésének változtatása esetén a településképi követelmények közötti eligazodás, illetve azok értelmezése kapcsán kezdeményezhető, valamint a Tkr. 31. § (4) bekezdése szerinti (következő idézetben szereplő) esetekben - a Tkr. 32. § (3)-(4) bekezdéseiben előírt, a tervezett tevékenységre vonatkozó dokumentáció benyújtása mellett - kezdeményezése kötelező:
 "a) helyi védettség alatt álló terület, helyi egyedi védettség alatt álló építmény érintettség,
  b) pasztellszínektől eltérő homlokzati szín használata,
  c) szélkerék és napelem, napkollektor elhelyezhetősége,
  d) településképi szempontból meghatározó területen:
    da) új épület építése,
    db) utcai kerítés és kapcsolódó építményei kialakítása,
    dc) meglévő épület tömegalakítását, kontúrját érintő átépítés,
    dd) reklámhordozó, reklámhordozót tartó berendezés létesítése
esetén településképi megfelelés, utcaképi illeszkedés igazolása."
Szakmai konzultáció az alábbi hivatkozáson letölthető, értelemszerűen kitöltött megkeresés adatlap, illetve a kötelező megkeresés tárgya szerint - a Tkr. 32. § (3)-(4) bekezdéseiben - meghatározott dokumentáció melléklet Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatára benyújtásával, a Hivatal abony (kukac) abony.hu elektronikus, vagy postai címére megküldésével kezdeményezhető.
A szakmai konzultációnak nincs díja vagy illetéke.

A településképi követelmények értelmezése alapvetően a tervezett építési tevékenység, reklám közzététel, reklámhordozó, vagy azt tartó berendezés elhelyezés, valamint rendeltetésváltozás tervezőjének teendője. A szakmai konzultáció időpontot az előírt - építési előírás, településképi követelmény értelmezés tisztázására alkalmas - dokumentáció hiánytalan benyújtását követő 8 napon belül kell megadni - a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 25. § (1) bekezdése és a Tkr. 32. § (5) bekezdése alapján!

A városi főépítész ügyfélfogadási ideje - nem egyértelmű szabályozás, követelmények tisztázására - személyesen, előzetes bejelentkezés alapján (Lásd: szakmai konzultáció megkeresés adatlap alul!) szerdán 13:00-tól 16:00-ig tart. Megkeresés elektronikus levélben - az Önkormányzat fent megadott címére - bármikor küldhető, válasz szerdánként, szintén elektronikus levélként várható.
A szakmai konzultáció időpontja - a kérelem, illetve kötelezően benyújtandó mellékletei hiánytalan beérkezésétől kezdődő 8 napon belül -, a városi főépítész ügyfélfogadási idejében: szerdán 13:00-16:00 között kerül kijelölésre.
 
Telekvásárlás előtt, illetve határozott építési szándék esetén már az optimális helyszín kiválasztásához is keressenek meg építész tervezőt, ha az ingatlan tulajdonos, vagy -közvetítő nem tud kielégítő válasszal szolgálni a hatályos építési előírásokról, településképi követelményekről. Az építész tervező az országos és felsorolt helyi előírások, követelmények között is könnyen eligazodik, emellett neki sem mindegy, hogy a tervezési feladatot egyszerű vagy - pl. a telekadottságokból adódóan - bonyolult körülmények között kell megoldania. Kedvezőbb esetben több időt tud eltölteni az igények és követelmények, építészeti részletek összehangolásával, utóbbiban pedig sokáig a kellemetlen adottságokkal kell küzdenie...

A településképi vélemény kialakítása és kiadmányozása - az épitési engedély alapján végezhető építési tevékenységek esetén - a polgármester hatásköre, amit az előzetes szakmai konzultáció, egyeztetés alapján a városi főépítész támaszt alá szakmai állásfoglalásával. Településképi vélemény eljárás kezdeményezés az alábbi hivatkozáson letölthető, értelemszerűen kitöltött megkeresés adatlap és a véleményezendő dokumentáció melléklet Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatára benyújtásával, a Hivatal abony (kukac) abony.hu elektronikus, vagy postai címére megküldésével kezdeményezhető.
A településképi véleményezési eljárás illetéke: 3000,- Ft ¹

A településképi bejelentés tudomásul vétele és annak kiadmányozása - a nem építési engedély alapján végezhető, és nem az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 33/A. §-a hatálya alá tartozó (egyszerű bejelentés alapján végezhető) építési tevékenységek, reklám közzététel, vagy reklámhordozó vagy azt tartó berendezés elhelyezése, építmény rendeltetés változása esetén - a polgármester hatásköre, amit az előzetes szakmai konzultáció, egyeztetés alapján a városi főépítész támaszt alá szakmai állásfoglalásával. Településképi bejelentés eljárás az alábbi hivatkozáson letölthető, értelemszerűen kitöltött megkeresés adatlap és a bejelentett építési tevékenységre vonatkozó - szakmai konzultáció keretében rögzített tartalmú - dokumentáció melléklet Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatára benyújtásával, a Hivatal abony (kukac) abony.hu elektronikus, vagy postai címére megküldésével kezdeményezhető.
A településképi bejelentés eljárás illetéke: 3000,- Ft ¹

A településképi kötelezés a fenti eljárások valamelyikének elmulasztása, vagy az eljárások során egyeztetett, igazolt településképi megfelelésnek ellentmondóan végrehajtott építési tevékenység, vagy rendeltetés váltás, illetve azzal összefüggő hiányosság feltárását követően a településképi követelményeknek való megfelelésre irányuló eljárás. A településképi kötelezést a Polgármesteri Hivatal jelzése vagy állampolgári bejelentés alapján lefolytatott eljárásban a Polgármester bocsátja ki - a mulasztás, illetve településképi nem megfelelés súlyával összhangban - a főépítész szakmai álláspontja és az Önkormányzat Képviselő-testülete véleményének figyelembevételével. A jogerőre emelkedett településképi kötelezés előírásainak be nem tartása következtében a Képviselő-testület 1.000.000,- Ft-ig terjedő bírságot is kiszabhat a mulasztás elkövetőjére.
A településképi kötelezési eljárás hivatalból indul.

Ügyfél megkeresés alapján induló településképi eljárások letölthető adatlapjai:
 
¹ Az eljárás ügyfélfogadási idő alatt személyesen, vagy bármikor elektronikusan kezdeményezhető. Az illeték kiegyenlíthető illetékbélyeggel, vagy elektronikus úton benyújtott kérelem esetén az illetéket a Magyar Államkincstár Eljárási illetékbeszedési számlájára (10032000-01012107) készpénz átutalási megbízással, átutalási megbízással, bankkártyás átutalással vagy elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül lehet leróni - Abony Város PMH + ügyszám - közleménnyel. Az eljárási illeték megfizetését az átutalási megbízás elfogadásáról szóló nyilatkozat másolatával kell igazolni.