Abony Város
Szeretettel köszöntjük Önt Magyarország szívében, Pest Megye déli zugában. Budapesttől mintegy órányi autóútra - a 4. sz. fűútvonalon, Cegléd és Szolnok között - található ez a természeti kincsekben, látnivalókban és programokban gazdag település. Reméljük, megtetszik Önnek Országunk eme kicsiny kis szeglete és kedvet kapnak ahhoz, hogy felkeressenek bennünket, és az itt kínált lehetőségek kellemes kikapcsolódási lehetőséget kínálnak mai felgyorsult világunkban. Kellemes olvasgatást, böngészést kívánunk turisztikai oldalainkon.
Városháza
A Polgármseteri Hivatal épülete 1904-ben épült, Jablonszky Ferenc tervei alapján. Az egyemeletes, eklektikus középület földszinti része megépítését követően hosszú ideig üzleteknek adott helyet, közhivatal csak az emeleti részen működött. A közintézményt a felszabadulás előtt Városházának nevezték (pincéjében akkor börtön volt), 1990-ig Tanácsházaként működött, majd a rendszerváltást követően ismét visszanyerte a Városháza elnevezést.
Városi Termálfürdő
A családias környezetben elhelyezkedő családias kialakítású strand nem csak a helyi lakosság, hanem a környező településekről és messze földről érkező vendégek kedvelt pihenőhelye is. A létesítmény kicsi, de rendkívül hangulatos. Kis- és nagymedence, gyógymedence várja a sportolni, megmártózni, pihenni vágyókat. A Strandfürdő területén elhelyezkedő műemléknek nyilvánított patinás kúriában Egészségmegőrző központ kapott helyet. Súlyfürdő, szauna, fizikoterápiás kezelési lehetőség, gyógymasszázs, pezsgő- és ülőfürdő, gyógymedencék kínálják a gyógyulás és felfrissülés páratlan élményét.
Közösségi Ház
Abony Város Önkormányzata támogatást nyert a Lehetőségeink Fő Tere - Abony Város integrált településközpont fejlesztése című KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú pályázaton az Új Széchenyi Terv keretében. A pályázat részeként épül meg Abony Város Közösségi Háza- Komplex kulturális, oktatási, művészeti központja és ezzel egyidejűleg az új Zeneiskola, amely az Önkormányzat önerős vállalkozása.
Kinizsi Városkapu
Kinizsi Magyar Balázsnak - Mátyás hadvezérének vezértársa volt, akit 1472. május 20-án Budán kelt és Báthory István országbíró előtt kötött megállapodásában Magyar Balázs fiává fogadott. Mivel Weseni (Vezsenyi) László királyi főlovászmester fiú - gyermek nélkül halt meg, így birtokai Vásonkővára, Vázsony és a Külső-Szolnok megyei Abony, Paládics, Tószeg, Bög, Kécske, Kürt, Tas stb. faluk az 1473. január 8-án kiállított szabadalmi adománylevél alapján Magyar Balázs tulajdonába kerültek. Leánya Benigna Kinizsi Pál felesége lett, aki felesége jogán birtokolta a területet. Az egykori Kinizsi hagyományokat ápolva, fenntartva épült meg a Kinizsi Városkapu.
x
Településfejlesztési dokumentumok, településrendezési és településképi eszözök készítése, módosítása - partnerségi hirdetményei

Partnerségi egyeztetés
Abony Város Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezésieszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 08.) Korm. rendelet 28. és 29/A. §-ai alapján megalkotta az önkormányzat településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 22/2017. (X. 02.) önkormányzati rendeletét.

A rendelet célja, hogy a településfejlesztési, településrendezési és településképi dokumentumok megalkotására, módosítására irányuló eljárások során minél szélesebb körben biztosítsa a véleményezésre jogosult partnerek bevonását, rögzítse az elfogadás előtt a településfejleszétis dokumentum, településrendezési és településképi eszköz tervezetek nyilvánosságára vonatkozó követelményeket és az eljárások során a partnerektől érkező vélemények, észrevételek és javaslatok dokumentálási rendszerét.

A folyamatban lévő partnerségi egyeztetéssel kapcsolatos híreket és dokumentumokat ezen az oldalon folyamatosan közzétesszük, az érdeklődőknek innen van lehetőségük letölteni és tájékozódni a véleményezés módjairól, az aktuális határidőkről.

Partnerségi egyeztetéssel kapcsolatos hírek

Abony Város Önkormányzata az előkészületben, vagy  módosítási eljárásban elkészült, egyeztetésre véleményezésre váró Településfejlesztési Koncepciót, Terepülésrendezési eszközökkel, Településképi Arculati Kézikönyvet és a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet tervezetét véleményezésre Abony Város hivatalos honlapja jelen oldalán közzéteszi.

A partnerségi egyeztetésre közzétett dokumentációkkal kapcsolatban írásbeli észrevételt tehetnek, véleményt nyilváníthatnak:
          a)  a város közigazgatási területén ingatlannal rendelkező természetes vagy jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet
          b)  azon építészeti és mérnöki szakmai érdekképviseleti szervezetek, melyeknek tevékenysége és működése a város településfejlesztésével, településrendezésével összefüggésbe hozható,
          c)  városi székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek,
          d)  e rendelet 1. számú mellékletét képező Civil szervezetek,
          e)  a városban székhellyel, telephellyel rendelkező vallási közösségek.

A véleményeket benyújthatják:
          a) papír alapon az Abonyi Polgármesteri Hivatal címére (2740 Abony, Kossuth tér 1.)
          b) elektronikus levélben az -Email- elektronikus címre való továbbításával,
          c)  a lakossági fórumon szóban.

A vélemények beérkezési határideje az aktuális hirdetményben olvasható:
 
Jelenleg nincs partnerségi felhívás.

Korábbi HIRDETMÉNYEK

 • TRE jogharmonizáció miatti felülvizsgálat és módosítás 2017-18
  - véleményezési munkaanyag - Határidő: LEJÁRT!
 •  TAK és településképi rendelet készítés 2017
  - tájékoztatás - Határidő: LEJÁRT!
 • TFK felülvizsgálat 2017 TRE jogharmonizáció és módosítás kapcsán
  - tájékoztatás - Határidő: LEJÁRT!
 • TRE módosítás 2016-2 - M4 gyorsforgalmi út kiszabályozása a 4. számú főút jelenlegi nyomvonala mentén
  - tájékoztatás - Határidő: LEJÁRT!
 • TRE módosítás 2016-2 - M4 gyorsforgalmi út kiszabályozása a 4. számú főút jelenlegi nyomvonala mentén
  - tájékoztatás - Határidő: LEJÁRT!
 • TRE módosítás 2016-1 - Ceglédi út 59-63., lakóterület átsorolása belterületen gazdasági kereskedelmi-szolgáltató övezetbe
  - véleményezés - Határidő: LEJÁRT!
 • TRE módosítás 2015-1 - Bel- és külterületen több helyen történő területfelhasználás módosítás; Vt2-ből Vt1 övezetbe átsorolás
  - véleményezés - Határidő: LEJÁRT!
 • TRE módosítás 2014-2 - Különleges állattartó terület átsorolása külterületen
  - véleményezés - Határidő: LEJÁRT!
 • TRE módosítás 2014-3 - 3671/6. hrsz. alatti földrészlet kereskedelmi-gazdasági övezetbe sorolása
  - véleményezés - Határidő: LEJÁRT!
 • TRE módosítás 2014-1 - Rózsás dúlő 0366/56. hrsz. allatt tévesen jelzett csapadék csatorna törlése
  - véleményezés - Határidő: LEJÁRT! 
 • TRE módosítás 2014-2 - Különleges állattartó terület átsorolása külterületen
  - tájékoztatás - Határidő: LEJÁRT!
 • TAK és településképi rendelet készítés 2017
  - véleményezés - Határidő: LEJÁRT!
 • TRE módosítás 2013-1 - Ceglédi út 59-63., Ipartelep átsorolása belterületen
  - véleményezés - Határidő: LEJÁRT!