Abony Város
Szeretettel köszöntjük Önt Magyarország szívében, Pest Megye déli zugában. Budapesttől mintegy órányi autóútra - a 4. sz. fűútvonalon, Cegléd és Szolnok között - található ez a természeti kincsekben, látnivalókban és programokban gazdag település. Reméljük, megtetszik Önnek Országunk eme kicsiny kis szeglete és kedvet kapnak ahhoz, hogy felkeressenek bennünket, és az itt kínált lehetőségek kellemes kikapcsolódási lehetőséget kínálnak mai felgyorsult világunkban. Kellemes olvasgatást, böngészést kívánunk turisztikai oldalainkon.
Városháza
A Polgármseteri Hivatal épülete 1904-ben épült, Jablonszky Ferenc tervei alapján. Az egyemeletes, eklektikus középület földszinti része megépítését követően hosszú ideig üzleteknek adott helyet, közhivatal csak az emeleti részen működött. A közintézményt a felszabadulás előtt Városházának nevezték (pincéjében akkor börtön volt), 1990-ig Tanácsházaként működött, majd a rendszerváltást követően ismét visszanyerte a Városháza elnevezést.
Városi Termálfürdő
A családias környezetben elhelyezkedő családias kialakítású strand nem csak a helyi lakosság, hanem a környező településekről és messze földről érkező vendégek kedvelt pihenőhelye is. A létesítmény kicsi, de rendkívül hangulatos. Kis- és nagymedence, gyógymedence várja a sportolni, megmártózni, pihenni vágyókat. A Strandfürdő területén elhelyezkedő műemléknek nyilvánított patinás kúriában Egészségmegőrző központ kapott helyet. Súlyfürdő, szauna, fizikoterápiás kezelési lehetőség, gyógymasszázs, pezsgő- és ülőfürdő, gyógymedencék kínálják a gyógyulás és felfrissülés páratlan élményét.
Közösségi Ház
Abony Város Önkormányzata támogatást nyert a Lehetőségeink Fő Tere - Abony Város integrált településközpont fejlesztése című KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú pályázaton az Új Széchenyi Terv keretében. A pályázat részeként épül meg Abony Város Közösségi Háza- Komplex kulturális, oktatási, művészeti központja és ezzel egyidejűleg az új Zeneiskola, amely az Önkormányzat önerős vállalkozása.
Kinizsi Városkapu
Kinizsi Magyar Balázsnak - Mátyás hadvezérének vezértársa volt, akit 1472. május 20-án Budán kelt és Báthory István országbíró előtt kötött megállapodásában Magyar Balázs fiává fogadott. Mivel Weseni (Vezsenyi) László királyi főlovászmester fiú - gyermek nélkül halt meg, így birtokai Vásonkővára, Vázsony és a Külső-Szolnok megyei Abony, Paládics, Tószeg, Bög, Kécske, Kürt, Tas stb. faluk az 1473. január 8-án kiállított szabadalmi adománylevél alapján Magyar Balázs tulajdonába kerültek. Leánya Benigna Kinizsi Pál felesége lett, aki felesége jogán birtokolta a területet. Az egykori Kinizsi hagyományokat ápolva, fenntartva épült meg a Kinizsi Városkapu.
x
Településfejlesztés, településrendezés, településkép

A településfejlesztés és -rendezés alapvető feladata egy-egy település épített környezete fenntartható és tervezett alakításának, meglévő értékei védelmének biztosítása. A települési önkormányzatok az Alaptörvényben, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. (Építési) törvényben, valamint Magyarország hely önkormányzatairől szóló CLXXXIX. törvényben megállapított kötelezettségek és felhatalmazások alapján járnak el ezekben az ügyekben. A településfejlesztés, -rendezés feladatait a jogszabályokban előírt építészeti, műszaki és egyéb - különböző szakmai államigazgatási szervek hatáskörébe tartozó (rendeltetési, élet- és vagyonbiztonsági, egészségügyi, környezet- és természetvédelmi, infrastruktúrákkal kapcsolatos stb.) - követelményekkel összhangban, a humánus környezetre és az esztétikus kialakításra tekintettel, valamint a résztvevők együttműködésével kell megvalósítani.

Településfejlesztési dokumentumok
Készítésükhöz a település önkormányzatának legalább 10-15 évente a jelen állapotát elemezve a jövőbe kell tekintenie és a település hosszú távú (újabb 10-15 éves) fejlesztési elképzeléseit, illetve középtávú (5-8 éves) megvalósítási stratégiáját településfejlesztési dokumentumokban kell jóváhagynia. A településfejlesztési dokumentumok: a koncepció és a stratégia a településre és környezetére vonatkozó hatályos országos és térségi területfejlesztési koncepciók és stratégiák, programok és szakpolitikák figyelembevételével, azokkal összhangban kerülnek kidolgozásra, véleményezésre és jóváhagyásra.


Abony Város hatályos Településfejlesztési dokumentumai

- Településfejlesztési Koncepció - jóváhagyás: a 171/2017.(XI.09.) KT. határozattal
- Integrált Településfejlesztési Stratégia - jóváhagyás: a 417/2009. (XII. 16.) KT. határozattal

Településrendezési eszközök
A településrendezési eszközök a településfejlesztési dokumentumokban rögzítettek alapján - a településre és tágabb környezetére vonatkozó - területrendezési tervekkel összhangban készülnek.
A településszerkezeti tervek egyrészt rögzítik a település főbb területfelhasználási egységeit és infrastrukturális elemeit, másrészt - a településfejlesztési dokumentumok alapján - kijelölik az új fejlesztések területeit, nyomvonalait.
A Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) az építési tevékenységekre vonatkozó, országosan érvényes általános szabályok keretei között a település helyi természeti, infrastrukturális valamint meglévő épített környezetének adottságaira, sajátosságaira, illetve a helyi önkormányzat különböző távlatú fejlesztési szándékaira tekintettel további előírásokat állapít meg.
A szabályozási tervek - a HÉSZ mellékleteként, azzal összhangban - a település területén feltüntetik a helyi előírások kiterjedését övezeti határokkal és jelölésekkel, valamint megjelenítik az építést befolyásoló védelmi- és/vagy hatásterületeket is.

Abony Város hatályos Településrendezési eszközei

Településszerkezeti terv - jóváhagyás: a 157/2018. (XI. 29.) KT. határozattal
--- TSZT településszerkezeti tervlap
- Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) és Szabályozási terv - jóváhagyás: 32/2018. (XI. 30.) önkormányzati rendeletként
--- Helyi Építési Szabályzat
--- SZT-1 (belterület) szabályozási terv
--- SZT-1 (külterület) szabályozási terv

◊ ◊ ◊ ◊ ◊
 
Településképi eszközök
A településkép védelme a település vagy településrész jellegzetes, értékes, illetve hagyományt őrző építészeti arculatának és szerkezetének - az építészeti, táji érték és az örökségvédelem figyelembevételével történő - megőrzését vagy kialakítását jelenti.
A településképi eszközök elkészíttetésének kötelezését a településlép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény írta elő Magyarország minden önkormányzatának, amit 2017. december 31-ig kellett végrehajtani.
A helyi településképi követelmények megfogalmazására a települési partnerek bevonásával először Településképi Arculati Kézikönyvet kellett készíttetni és elfogadni. A településképi rendeletben egyrészt a Kézikönyvben ábrázolt telepítési, építészeti formálási, anyaghasználati ajánlásokat településképi követelményekként, másrészt a követelmények érvényesítésének eszközeit és támogatásait, valamint a követelmények érvényesülése hiányának szankcóit kellett megállapítania az önkormányzatoknak.

A Településképi Arculati Kézikönyv a - települések természeti és épített környezete által meghatározott - településképi jellemzők bemutatásának és minőségi formálásának eszköze. A kézikönyv feltárja és ismerteti a településen belül jól elkülönülő egyes településrészek arculati jellemzőit és értékeit, és ennek figyelembevételével szöveges és képi megjelenítés formájában javaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti elemek alkalmazására.
A Településképi rendelet a települési önkormányzat megállapításainak: a településkép védelmét a településképi követelmények meghatározása; településképi önkormányzati támogatási és ösztönző rendszer alkalmazása, valamint az önkormányzati településkép-érvényesítési eszközeinek szabályozásának egységbe foglalása. A Településképi Arculati Kézikönyvben meghatározott települési, településrészi karakteren alapuló településképi követelmények mellett meghatározza a településképi tájékoztatás körébe tartozó, valamint a településképi követelmények érvényesét szolgáló eljárások követelményeit és esetleges következményeit.

Abony Város hatályos Településképi eszközei

HIRDETMÉNY - TÁJÉKOZTATÁS
A településképi arculati kézikönyv elfogadásáról és a településképi rendelet megalkotásáról


Abony Város Településképi Arculati kézikönyve - jóváhagyás:
a 200/2017. (XI. 30.) Képviselő-testületi határozattal.
Abony Város Önkormányzata a településkép védelméről
 szóló 28/2017. (XII. 04.) önkormányzati rendelete és a településképi rendelet mellékletei.

Településképi eszközökkel, településrendezési és településképi követelményekkel kapcsolatos

◊ ◊ ◊ ◊ ◊
 
Településfejlesztési dokumentumok, településrendezési és településképi eszközök készítése, módosítása

A településfejlesztési dokumentumok, településrendezési és településképi eszközök módosítására 2013. január 1-től hatályos, a településfejlesztésikoncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm.rendelet megállapításai adnak iránymutatást. A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 28., 29. és 29/A. §-ai előírják a készítési és módosítási eljárásokban illetékes partnerek bevonását - társadalmi egyeztetésekre, melyekhez az önkormányzatoknak követelményeket kell jóváhagynia.
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jogszabály előírásainak eleget téve az önkormányzat településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő eljárásokban a 22/2017. (X. 02.) önkormányzati rendelet hagyta jóvá, amelyek alapján az aktuálisan zajló településfejlesztési dokumentum, településrendezési és településképi eszköz készítési, módosítási eljárások tájékoztatási és véleményezési anyagai elektronikus formában is elérhetők - az alábbi címen hivatkozott oldalon.

Partnerségi egyeztetés hirdetmények
Abony Város településfejlesztési dokumentumai, településrendezési és településképi eszközei készítési, módosítási eljárásaihoz.